Handelsbetingelser for Unseen Bio

Version 1.5
Gældende fra: 29. oktober 2021

Generel information
Unseen Biometrics ApS
CVR-nr.: 40046585
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
support@unseenbio.com
+45 26 13 14 26

01 - Definitioner

01 - 'Genetisk information' betyder information om proteiners struktur, kodet som en basesekvens af nukleotider i henhold til den genetiske kode. Vi bruger dette til, at referere til dine personlige genetiske oplysninger og indsamle genetiske oplysninger om din tarms mikrobiota, dvs. alle levende organismer (f.eks. bakterier, vira, bakteriofager, svampe, parasitter osv.), der bor i din tarm, og som er repræsenteret i din prøve.

02 - Information om os og hvordan du kontakter os

01 - Vi er Unseen Bio, som er en forkortelse af Unseen Biometrics ApS, et selskab registreret i Danmark med CVR-nummeret 40046585.

02 - Du kan kontakte os via e-mail , eller ved at skrive til os på Unseen Bio, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark. Bemærk, at enhver dialog med os via sociale medier ikke registreres som en del af vores kvalitetsforbedringssystemer, og at spørgsmål eller klager over disse vilkår eller tjenesterne skal sendes til os via e -mail eller post.

03 - Hvis vi skal kontakte dig, gøres dette via den e-mailadresse, du anvender til din personlige brugerkonto (eller e-mailadressen fra din ordre, hvis du ikke har en brugerkonto).

04 - Når vi bruger ordene 'at skrive' eller 'skrevet' i disse vilkår, inkluderer dette e-mails. E-mail er den foretrukne kommunikationsmetode mellem dig og Unseen Bio.

03 - Accept af handelsbestingelser

01 - Disse handelsbetingelser styrer din ("dig" "kunde" eller "bruger") adgang til og brug af vores tjenester, produkter, programmer, mikrobiom test tjenester, forskning, forskningsstudier, valgfri studiedeltagelsesprogrammer, website, softwareapplikationer herunder mobilapplikationer, dataanalyse, kits, indsamling og analyse af afføringsprøver, og upload og konstruktion af en digital version af dine genetiske oplysninger og interaktion med dem på websites eller apps (samlet "tjenesten") leveret af Unseen Biometrics ApS ( "Unseen Bio", "vi" eller "os").

02 - Disse vilkår og betingelser gælder for brugere bosat i Den Europæiske Union (Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien og Sverige) herunder Monaco, Norge, Schweiz og Storbritannien. Unseen Bio kan også fra tid til anden tilbyde andre tjenester, der er underlagt forskellige vilkår og betingelser. Vi forbeholder os retten til når som helst at begrænse adgangen til tjenesterne til enhver bruger på grund af ændringer i gældende lov eller forskrifter.

03 - Læs disse vilkår grundigt, inden du bekræfter din ordre til os og/eller registrerer en brugerkonto til vores service. Disse vilkår fortæller dig, hvem vi er, hvordan vi vil levere tjenesten til dig, hvordan du og vi kan ændre eller afslutte kontrakten, hvad du skal gøre, hvis der er et problem og andre vigtige oplysninger. Hvis du mener, at der er en fejl i disse vilkår, bedes du kontakte os for at diskutere dette .

04 - Ved at abonnere på eller anvende tjenesten, få adgang til indhold der er gjort tilgængeligt via tjenesten, eller klikke for at accept eller acceptere disse vilkår, hvor denne mulighed gøres tilgængelig for dig for enhver tjeneste, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du kan ikke bruge vores service uden at acceptere disse vilkår og betingelser. Dette inkluderer privatlivspolitikken og samtykkedokumenter. Alle sådanne gældende vilkår, politikker og regler betragtes som en del af disse vilkår og betingelser. Du accepterer og bekræfter, at tjenesterne leveres 'som de er' og uden nogen form for garanti, udtrykkeligt, underforstået eller på anden måde.

05 - Du anerkender og accepterer, at selvom vi gør vores yderste for at levere tjenesten i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige forskning og teknologi, så er forskning og teknologi under konstant udvikling, ligesom at juridiske, lovgivningsmæssige og forretningsmiljøer kan ændres, så er servicens karakter, som vi stille til rådighed for dig, kan ændre sig. Derfor kan vi efter eget skøn suspendere eller afslutte adgangen til ethvert aspekt af tjenesterne.

06 - Du kan til enhver tid stoppe med at bruge tjenesterne, men hvis du er på vores abonnementsplan eller ønsker at lukke din konto, skal du informere os.

07 - Disse vilkår ændrer ikke på nogen måde vilkårene eller betingelserne for nogen tidligere skriftlige aftaler, du måtte have med Unseen Bio separat.

08 - Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du straks stoppe brugen af tjenesten. Din adgang til og brug af tjenesten og eventuelle konti, du opretter i forbindelse med tjenesten, er betinget af, at du overholder disse vilkår. Hvis Unseen Bio efter eget skøn fastslår, at du har undladt at overholde nogen af disse vilkår, har den ret til at opsige din adgang til og brug af tjenesten eller enhver del af den og enhver tilknyttet konto(er) hermed straks og uden yderligere varsel.

04 - Prioritetsorden

01 - Bemærk venligst, at nogle funktioner i Unseen Bio services kan leveres i henhold til yderligere eller separate juridiske aftaler eller samtykker mellem Unseen Bio og dig. Hvis det er tilfældet, får du, når du først deltager i eller bruger sådanne funktioner, mulighed for at gennemgå og acceptere vilkårene for sådanne servicefunktioner. Vi kan også kræve din bekræftende accept af de formularer til informeret samtykke, der gælder for servicefunktioner, såsom valgfrie forskningsundersøgelser og studiedeltagelse. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og juridiske vilkår, der gælder for en bestemt servicefunktion, forskningsundersøgelser eller studiedeltagelse, vil vilkårene i sådanne aftaler og samtykkeformularer have forrang frem for disse vilkår kun med hensyn til de specifikke servicefunktioner.

05 - Revisioner og opdateringer

01 - Unseen Bio forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn at revidere, opdatere eller ændre disse vilkår eller meddelelser, politikker eller retningslinjer, der er inkorporeret heri. Eventuelle ændringer eller revideringer træder i kraft fra den dato, der er angivet øverst i disse vilkår, umiddelbart efter offentliggørelsen af revisionerne på tjenesten. Din fortsatte brug af tjenesten efter publiceringen af sådanne ændrede eller modificerede vilkår vil udgøre din accept af sådanne ændringer eller revideringer. Derfor bør du ofte gennemgå disse vilkår og eventuelle gældende politikker for at forstå de aktuelle vilkår og betingelser, der gælder for din brug af tjenesten.

06 - Berettigelse

01 - Du må ikke anvende vores tjenester og må ikke acceptere vores vilkår og betingelser, hverken på dig vegne af dig selv eller dem, for hvem du har den juridiske myndighed til at acceptere, hvis:

 1. du kan ikke indgå en lovlig berettiget kontrakt med Unseen Bio (uanset om det er på grund af alder, kapacitet eller andet);
 2. du ikke er atten (18) år eller anden myndighedsalder i dit bopælsland;
 3. du har bopæl uden for de lande, vi sælger til (se afsnit 12.1); eller
 4. det er ikke lovligt at få adgang til tjenesterne i dit nuværende juridiske område.

02 - Hvis du har købt vores test-kit(s) gennem en forhandler og finder ud af, at du ikke er berettiget til vores testtjenester, bedes du kontakte forhandleren for at få mere at vide om deres returpolitik.

03 - Hvis du har fået vores test-kit(s) som en gave af en tredjepart, og finder ud af, at du ikke er berettiget til vores testtjenester, skal du bede tredjepart om at anmode om refusion hos os (se afsnit 18 for yderligere oplysninger om vores refusionspolitik).

04 - Du må ikke anvende vores tjenester, hvis du anvender dem til erhvervsmæssige eller kommercielle formål eller til andet formål end personlig brug, medmindre det er skriftligt godkendt af Unseen Bio.

07 - Privatlivspolitik

01 - Disse vilkår inkluderer Unseen Bios privatlivspolitik ("privatlivspolitik"), som er indarbejdet i disse handelsbetingelser med henvisninger og kan findes på https://unseenbio.dk/privacy.

02 - Du skal gennemgå, forstå og acceptere Unseen Bio Privatlivspolitik, der detaljeret beskriver hvordan Unseen Bio indsamler, bruger, gemmer, vedligeholder, behandler, videregiver og beskytter dine oplysninger, når du anvender vores service.

03 - Hvis du har spørgsmål om privatlivspolitikken, eller hvis der er noget du ikke forstår, bedes du kontakte os på support@unseenbio.com med 'Privatlivspolitik' som emne.

04 - Du anerkender og accepterer, at dine personoplysninger og biologiske materiale vil blive behandlet i EU. Unseen Bio's privatlivspolitik er i overensstemmelse med GDPR.

05 - Vores privatlivspolitik indeholder:

 1. De typer af personoplysninger og prøver, vi indsamler fra dig;
 2. Hvad vi gør med dine personlige data og prøver (forbrugernes fortrolighed);
 3. Hvor vi gemmer dine personoplysninger og prøver (prøve placering) og hvor længe (opbevaringens varighed); vi opbevarer dine prøver i 3 måneder. Vi kan forlænge denne periode, hvis det er relevant i overensstemmelse med vores legitime interesser. Du har til enhver tid ret til at trække dine prøver tilbage.
 4. De foranstaltninger, vi træffer for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine personlige data, vores politik om databeskyttelse, sikkerhed, adgang, placering og prøver;
 5. Hvordan du kan få adgang til de data, vi har om dig og de lagrede prøver (adgang ved lov); og
 6. Hvordan du underretter os, hvis du ikke længere ønsker, at vi gemmer dine personlige data og prøver.

08 - Akkrediteringer

01 - Din prøve vil blive analyseret i testlaboratorier, der er akkrediteret efter internationale standarder (CAP, CLIA og DIN EN ISO 15189: 2014) af det tyske bemyndigede organ, DakkS. Et bemyndiget organ er et organ udpeget af en national eller international regering eller anden myndighed til at vurdere overensstemmelse med lovgivningsmæssige eller andre standarder.

09 - Test og analyse

01 - Afhængigt af hvilke prøver du leverer og den service, du abonnerer på, kan Unseen Bio udføre en af følgende typer tests og analyser på vores certificerede laboratorium eller ved hjælp af en tredjeparts service, hvis det er nødvendigt, som en del af tjenesten:

 1. Tarm-mikrobiom-analyse anvendes for at identificere og kvantificere alle levende organismer (f.eks. bakterier, vira, bakteriofager, svampe, parasitter osv.) i din prøve
 2. Tarm-gen-analyse anvendes for at kvantificere de biologiske aktiviteter for de levende organismer i din prøve
 3. Tarm-metabolisk-analyse for at analysere metabolitter i din prøve
 4. Konstruktion af en digital model, der repræsenterer dit tarm-mikrobiom på tidspunktet for prøven.

02 - Unseen Bio udfører ikke følgende typer test og analyser som en del af sine tjenester

 1. Test og analyse til påvisning af infektiøse og smitsomme sygdomme
 2. Test og analyse for at påvise arvelige sygdomme og tilstande

03 - Unseen Bio giver dig testresultater og personlige anbefalinger om diæt, livsstil og sundhedspleje, der stammer fra anvendelsen af Unseen Bios beskyttede teknologi og metoder i analysen af dine prøvedata, testdata og andre oplysninger, såsom selvrapporterede oplysninger, du har givet. Du kan vælge at følge disse anbefalinger så lidt eller så meget som du ønsker, eller du kan vælge ikke at følge disse anbefalinger overhovedet.

04 - Biologiske prøver behandles af Unseen Bio på en irreversibel måde, og de kan ikke returneres til dig, når de er sendt til test og analyseret af Unseen Bio. Data fra dine prøver gemmes på Unseen Bio's sikre servere med branchestandard fortrolighed og sikkerhedsforanstaltninger. Unseen Bio planlægger at beholde dine prøver i mindst tre (3) måneder og data i mindst elleve (11) år, men kan efter eget skøn beholde sådanne prøver og data i en længere periode. Unseen Bio kan også bruge testresultater til at forbedre sine dataanalysemetoder og en kunstig intelligensmotor.

05 - Der kan opstå situationer, hvor laboratoriet ikke er i stand til at behandle din prøve, eller analysen af prøven kan resultere i fejl. Det er muligvis ikke muligt at analysere din mikrobioms genetiske oplysninger på grund af utilstrækkelig afføring, eller i tilfælde af at behandlingen af dit genetiske materiale ikke godkendes af vores kvalitetskontrol. Skulle din prøve mislykkes i den indledende behandling af en af disse årsager, behandler Unseen Bio din prøve en anden gang uden ekstra gebyr. I tilfælde af at den anden behandling af dit genetiske materiale mislykkes, modtager du et andet kit til prøvetagning fra Unseen Bio uden ekstra gebyr. Hvis behandlingen mislykkes igen ved modtagelse af den anden prøve, modtager du (eller den person, der er modtageren af kittet) ikke et andet prøveopsamlingssæt fra Unseen Bio. En fuld refusion af det samlede beløb, der er betalt til Unseen Bio, tilbydes efter anmodning fra dig (eller den person, der er modtageren af kittet)

06 - I tilfælde af at der allerede er givet refusion for køb af et kit, har du ikke tilladelse til at indsende en prøve i fremtiden. Der ydes ingen refusion til brugere, der overtræder disse vilkår og betingelser ved at indsende en fremtidig prøve til behandling, hvis behandlingen af denne fremtidige prøve mislykkes.

07 - På grund af den anvendte genetiske sekventeringsteknologi er det ikke muligt at fortolke mikrobiomets genetiske oplysninger givet uden fejl, selvom disse vil udgøre en lille procentdel af resultaterne. Da sådanne fejl ikke kan forudsiges på forhånd, tilbyder Unseen Bio ikke refusion eller anden kompensation med hensyn til dem.

08 - Ovenstående klausuler afgrænser betingelserne for Unseen Bios eneste ansvar for situationer, hvor behandlingen af dine genetiske oplysninger ikke er mulig.

09 - Der forskes forsat i mikrobiomets indflydelse på sundhed og sygdomsrisiko. Unseen Bios teknologi er designet til at analysere hundredtusinder af datapunkter i dit mikrobioms genetiske oplysninger. Det er imidlertid kun en lille brøkdel af disse, der er kendt for at påvirke sundhedsmæssige forhold og fysiske træk. Forskning i det mikrobielle og genetiske grundlag for sundhed skrider hurtigt frem, og Unseen Bio er dedikeret til at støtte op herom.

10 - Kun en del af etniske grupper, etniske diæter og specifikke diæt tendenser rundt om i verden er blevet tilstrækkeligt undersøgt ud fra et mikrobielt og genetisk perspektiv. Af denne grund kan Unseen Bio kun levere oplysninger, der stammer fra offentliggjorte undersøgelser om emnet. Derfor er det muligt, at nogle fortolkninger muligvis ikke er gældende for en bruger, der genetisk stammer fra genetiske etniske grupper eller indtager en etnisk eller specifik diæt, der ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt på nuværende tidspunkt.

11 - Fremskridt inden for videnskabelig forskning kan påvirke fortolkningen af dit mikrobioms genetiske oplysninger, herunder muligheden for, at tidligere offentliggjorte undersøgelser, som tolkningen er baseret på, opdages at være ufuldstændige eller unøjagtige.

12 - Dit mikrobioms genetiske oplysninger er fortrolighed data. Skulle du vælge at dele det med andre, kan det have konsekvenser, der strider mod dine interesser. Af denne grund er det vigtigt at tænke, før du deler dit mikrobioms genetiske oplysninger. Selvom det ikke er almindeligt for virksomheder eller forsikringsselskaber at bede om dine genetiske data, kan dette ske i fremtiden.

13 - Inden du deler dit mikrobioms genetiske oplysninger, anbefales du at kontakte en juridisk specialist vedrørende den juridiske beskyttelse af dine oplysninger i dit pågældende land.

14 - Dit mikrobioms genetiske oplysninger, der deles med en læge, kan blive inkluderet i din journal, som indirekte kan gøre dem tilgængelige for andre sundhedsmyndigheder eller forsikringsselskaber i fremtiden.

15 - Skulle du vælge at gøre din mikrobioms genetiske oplysninger tilgængelige for familie, venner eller arbejdsgivere, påtager du dig alene ansvar i tilfælde af, at disse oplysninger bruges mod dine interesser. Genetisk information vil sandsynligvis få større værdi, efterhånden som teknologi og forskning i genetik vokser.

16 - Tjenesterne fra Unseen Bio er kun beregnet til informations-, forsknings- og uddannelsesformål. Resultaterne af enhver Unseen Bio test udgør ikke en diagnose eller lægehjælp. Kontakt din praktiserende læge eller en professionel kostrådgiver for eventuelle spørgsmål, du måtte have om resultaterne og anbefalingerne fra vores tjenester

17 - Unseen Bio er ikke ansvarlig for handling, ressourcer, diagnose, behandling, risici eller andet forbundet med dit mikrobioms genetiske oplysninger. Du er eneansvarlig for situationer, der opstår ved konsultation af eller brug af kostplaner, præ- og probiotika, kosttilskud, lægemidler, biologiske midler, medicinsk udstyr, procedurer, medicinske udtalelser og andre oplysninger efter modtagelse af mikrobiomets genetiske oplysninger gennem brug af Unseen Bios test, online platform og andre tjenester.

18 - Skulle brugen af Unseen Bios tjenester, herunder test, selvrapporteret information og henvisende videnskabelig litteratur, angive områder der bekymrer dit helbred; er det kun til informationsformål. Kontakt en praktiserende læge eller en professionel kostrådgiver vedrørende dine bekymringer.

01 - Når du får adgang til vores tjenester eller sender din afføringsprøve, anerkender du, at du ved at gøre det giver samtykke til at udføre test ydelser for dig.

02 - Ved at give os samtykke til at udføre test ydelser angiver du, at du forstår følgende:

 1. De vigtigste egenskaber ved test ydelserne;
 2. Test ydelserne kræver en prøve af din afføring, som opsamles i test-kittet, der indeholder en stabiliserede væske og vejledning. Prøven sendes til os til analyse, og vi returnerer en rapport til dig, der indeholder oplysninger, herunder mikrobiomdiversitet, rå genetiske data og mikrobiome-data og kost- og livsstilsanbefalinger (som kun bør følges efter samråd med din læge eller anden sundhedspersonale).
 3. Test ydelsernes omfang, nøjagtighed og begrænsninger;
 4. Som nævnt ovenfor leveres resultaterne af test ydelser ‘som de er’ og uden nogen form for garanti, udtrykkeligt, underforstået eller på anden måde.
 5. Hvordan dine resultater vil blive præsenteret;
 6. Dine resultater vil blive præsenteret i en rapport, der vil være tilgængelig via din online personlige konto, som kun du kan få adgang til ved hjælp af dit bruger-id og din adgangskode.
 7. Resultaterne af testen må ikke erstatte enhver information eller interaktion, du har med din læge eller andet sundhedspersonale;
 8. At du ikke bør foretage livsstilsændringer eller ændringer i din anvendte medicin på grundlag af dine resultater uden først at konsultere din læge eller anden sundhedspersonale;
 9. Hvordan dit samtykke trækkes tilbage;
 10. Hvad sker der med dine personlige data og prøver, hvis ejerskabet af vores virksomhed eller vores virksomhed overføres til en tredje part; Hvis ejerskabet af vores virksomhed overføres til en tredje part, er dine personlige data og prøver sandsynligvis blandt de overførte aktiver til denne tredje part. Hvis ejerskabet af vores virksomhed overføres til en tredje part, kan den nye ejer kræve, at sådanne personoplysninger og prøver flyttes til et andet sted. Vi meddeler dig på forhånd om enhver tilsigtet ejerskifte, og du har ret til at trække dit samtykke til overførsel og/eller fortsat opbevaring af dine oplysninger og prøver tilbage; og
 11. Du bliver bedt om dit yderligere samtykke til at bruge dine anonymiserede resultater/data i yderligere forskningsaktiviteter, efter at vi har præsenteret dine resultater for dig.

03 - Ved at give os samtykke til at udføre test ydelser bekræfter du, at:

 1. du er mindst 18 år eller har en myndighedsalder i din jurisdiktion eller ældre;
 2. de prøver, du leverer, er dine egne og er ikke blevet indhentet fra nogen anden person, uanset om det er hemmeligt (dvs. uden vedkommendes viden) eller med den persons viden eller blandet med andre prøver, stoffer eller materialer;
 3. du giver samtykke til, at dine personlige data og prøver indsamles, gemmes og behandles for at give os mulighed for at levere tjenesterne til dig;
 4. hvis prøver er beskadiget eller kompromitteret under opbevaring, accepterer du, at vi analyserer dem igen; og
 5. du har læst og forstået oplysningerne i disse vilkår og betingelser, samt vores privatlivspolitik https://unseenbio.dk/privacy.

04 - Ved at give os dit samtykke til at udføre testen, giver du os IKKE dit samtykke til:

05 - Ved at give os dit samtykke til at udføre testen, giver du os dit samtykke til:

06 - Du anerkender, at levering af en prøve, behandling og adgang til dit mikrobioms genetiske oplysninger, levering af selvrapporteret information, ikke giver dig nogen rettigheder i forbindelse med brugen af disse oplysninger til forskning eller kommercielle produkter, som Unseen Bio eller dets partnere kan udvikle. Du har ikke ret til at modtage kompensation for brugen af de oplysninger, du har givet, såfremt de anvendes til forskning eller udvikling af kommercielle produkter.

07 - Du anerkender, at du frivilligt har givet disse samtykker og accepteret disse vilkår og betingelser i henhold til de love, der gælder for dit bopælsland. Unseen Bio har ret til at suspendere eller opsige din personlige konto og afvise nuværende og fremtidige tjenester til dig, hvis du ikke overholder disse vilkår og betingelser. I sådanne tilfælde skal du tilbagebetale og kompenserer Unseen Bio eller dets partnere for ethvert ansvar, omkostninger eller skader påført Unseen Bio og partnere for overtrædelse af et af disse vilkår og betingelser.

08 - Hvis der er noget du ikke forstår, så skal du ikke markere afkrydsningsfeltet for at angive, at du giver os dit samtykke. Derimod skal du kontakte os for en forklaring.

09 - Hvis du beslutter, at du ikke ønsker at fortsætte med testen, kan du afslutte kontrakten.

11 - Brugerregistrering

01 - Hvad sker der, når du registrerer dig som bruger ved at oprette en konto på vores website eller apps.

02 - Hvis du registrerer dig, accepterer du vores vilkår og betingelser.

03 - Registrering af en brugerkonto.

04 - For at registrere dig skal du være over 18 år og udfylde en registreringsformular til en konto på vores website eller apps, som omfatter indstilling af dit brugernavn og din adgangskode.

05 - Beskyt dine kontooplysninger.

06 - Du er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger du giver os er korrekte og for at sikre, at din adgangskode og kontooplysninger forbliver fortrolige for dig. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der måtte opstå for dig eller andre personer som følge af din manglende beskyttelse af din adgangskode og dine kontooplysninger. Kontakt os straks, hvis du bliver opmærksom på eller har mistanke om uautoriseret brug af din konto eller adgangskode. Du skal holde dine kontaktoplysninger ajour, så vi kan kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

07 - Hvis vi ikke kan acceptere din brugerregistrering, og du har købt vores testsæt fra en af vores forhandlere.

08 - Hvis du har købt test-kittet fra en af vores forhandlere, informerer vi dig via e-mail, og vi refunderer dig den pris, du har betalt. For mere information om refusioner, se afsnit 18.

12 - Om køb af vores service

01 - Vi sælger kun til visse lande. Vores website og apps er udelukkende til anvendelse og salg af vores tjenester i EU (Østrig, Belgien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien og Sverige) herunder Monaco, Norge, Schweiz og Storbritannien. Desværre accepterer vi ikke ordrer fra eller leverer til adresser uden for disse lande.

02 - Sådan køber du vores tjenester. Du kan købe vores testsæt på vores website ved at udfylde og indsende online bestillingsformularen. Du behøver ikke at registrere en konto hos os for at købe, men du skal bruge det for at modtage tjenesten.

03 - Sådan accepterer vi din ordre. Medmindre du har bestilt vores test-kit fra en af vores forhandlere, er alle ordrer betinget af accept af Unseen Bio og din accept af vores vilkår og betingelser. Vores accept af din ordre finder sted, når vi sender dig en e-mail for at acceptere den, hvorefter der vil komme en leveringsaftale mellem dig og os. Denne leveringsaftale ophører, når vi leverer produktet / produkterne til den adresse, du oplyser.

04 - Hvis vi ikke kan acceptere din ordre. Hvis vi ikke er i stand til at acceptere din ordre, informerer vi dig skriftligt om dette og vil ikke opkræve dig for tjenesten.

05 - Dit ordrenummer. Når vi leverer test-kittet, tildeler vi et ordrenummer til din ordre og oplyser dig herom, når vi accepterer din ordre. Det vil hjælpe os, hvis du kan fortælle os ordrenummeret, når du kontakter os om din ordre.

06 - Ved levering af test-kittet tager vi al rimelig foranstaltninger, for så vidt det er i vores magt, at holde oplysningerne om din ordre og betaling sikker, men i mangel af uagtsomhed vores side, kan vi ikke holdes ansvarlige for tab, du måtte lide, hvis en tredjepart skaffer uautoriseret adgang til data du giver når du får adgang til eller bestiller fra vores website.

13 - Pris og betaling

01 - Dette afsnit gælder kun i det tilfælde, hvor du har til hensigt at købe eller har købt et testsæt direkte fra Unseen Bio’s website.

02 - Hvor finder man prisen for testtjenesterne. Prisen på testtjenesterne (inklusive moms) er den pris, der er angivet på ordresiderne, da du afgav din ordre. Vi tager al rimelig omhu for at sikre, at prisen på de testtjenester, der rådes til dig, er korrekt. Se dog afsnit 13.4 for, hvad der sker, hvis vi opdager en fejl i prisen på de testtjenester, du bestiller. Alle beløb, der skal betales i henhold til disse vilkår og betingelser, skal betales fuldt ud uden modregning, modkrav, fradrag eller tilbageholdelse (bortset fra fradrag eller tilbageholdelse af skat som krævet ved lov).

03 - Vi videregiver ændringer i momssatsen. Hvis momssatsen ændres mellem din ordredato og den dato, hvor vi leverer testtjenesterne, justerer vi den moms, du betaler, medmindre du allerede har betalt fuldt ud for testtjenesterne, før ændringen i momssatsen træder i kraft.

04 - Hvad sker der, hvis vi får sat prisen forkert. Det er altid muligt, at på trods af vores bedste indsats kan nogle af de tjenester, vi sælger, være forkert prissat. Vi vil normalt kontrollere priserne, før vi accepterer din ordre, så hvor tjenesternes korrekte pris på din ordredato er mindre end vores angivne pris på din ordredato, vil vi opkræve det lavere beløb. Hvis tjenesternes korrekte pris på din ordredato er højere end den pris, der er angivet til dig, kontakter vi dig for at få din vejledning, før vi accepterer din ordre. Hvis vi accepterer og behandler din ordre, hvor en prisfejl er indlysende og umiskendelig og med rimelighed kunne have været anerkendt af dig som en forkert prisfastsættelse, kan vi afslutte kontrakten, tilbagebetale dig alle beløb, du har betalt og kræve tilbagelevering af enhver ydelse til dig.

05 - Hvilke betalingsmuligheder understøtter vi Vi modtager betaling med Visa, MasterCard, Paypal og Mobilepay. Betalingsgebyrer opkræves ikke ved private kreditkortbetalinger. Beløbet fratrækkes, når ordren afsendes. Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, fratrækker vi betaling for denne vare, når varen afsendes.

Hvis du betaler via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om vilkårene på PayPals website.

14 - Levering af din ordre

01 - Klausul 14.3, 14.4 og 14.5 gælder kun i det tilfælde, hvor Unseen Bio direkte håndterer leverancen af din ordre.

02 - Levering. Vi tilbyder levering til pakkeshops med Postnord og hjemmelevering DAO.

03 - Leveringsomkostninger. Omkostningerne ved at levere test-kittet til dig, samt til returnering af dine prøver til analyse, er inkluderet i prisen på testtjenesterne, som vil blive vist som vist for dig på vores website eller hvis bestilt via en anden forhandler, på deres respektive website. Hvis du beslutter dig for at returnere dit kit (se afsnit 18), har du ret til refusion af test-kittets pris minus de gebyrer, der påløber ved levering og returnering af produktet.

04 - Hvis du ikke er hjemme, når test-kittet leveres. Hvis der ikke er nogen til rådighed på din adresse til at modtage levering, og test-kittet ikke kan indsendes via din brevkasse, modtager du en meddelelse, der informerer dig om, hvordan du arrangerer en ny levering eller afhenter test-kittet fra et lokalt depot.

05- Hvis du ikke arrangerer en ny levering. Hvis du efter en mislykket levering til dig ikke arrangerer en ny levering eller afhenter din ordre fra et leveringsdepot, kontakter vi dig for yderligere instruktioner og kan debitere dig for yderligere leveringsomkostninger. Hvis vi på trods af vores rimelige indsats ikke er i stand til at kontakte dig eller arrangere en ny levering eller afhentning, kan vi afslutte kontrakten om levering (se afsnit 19.3).

06 - Hvornår bliver du ansvarlig for test-kittet. Står vi for levering af test-kittet, er test-kittet dit ansvar, fra vi leverer det til den adresse du har givet os, til vi modtager det retur fra dig. Dette er også det øjeblik, hvor vores leveringsforpligtelse ophører.

07 - Forventet leveringstid. Medmindre andet er angivet, leverer vi i Danmark inden for 1-3 arbejdsdage efter dit køb, men muligvis op til en uge efter dit køb. Medmindre andet er angivet, leverer vi i EU-lande, der ikke er Danmark, inden for 5-8 arbejdsdage, men muligvis op til to uger efter dit køb.

15 - Levering af tjenesten

01 - Hvad sker der, når du sender din prøve retur til os. Så snart vi modtager din prøve, aktiveres analysekontrakten mellem dig og Unseen Bio. Hvis du vil vide mere om, hvordan du slutter analysekontrakten, kan du se afsnit 16.

02 - Når vi begynder at levere test-analyserne. Vi informerer dig straks efter modtagelse af din prøve, at vi vil begynde at levere test-analyser til dig. Dette vil være synligt i afsnittet "prøver" i din brugerkonto på vores website.

03 - Når handelsbetingelserne ophører. Medmindre andet er angivet, slutter kontrakten om service mellem os, når vi har uploadet resultaterne af test-analyserne til din konto.

04 - Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser uden for vores kontrol. Hvis vores levering af test-analyser forsinkes af en begivenhed uden for vores kontrol, kontakter vi dig hurtigst muligt for at lade dig vide, og vi vil tage skridt til at minimere effekten af forsinkelsen. Forudsat at vi giver besked om disse forsinkelser, er vi ikke ansvarlige for sådanne begivenheder. Hvis der opstår betydelige forsinkelser (mere end seks uger efter modtagelse af prøven), kan du kontakte os for at annullere kontrakten og modtage refusion for eventuelle testtjenester, du har betalt for, men ikke har modtaget.

05 - Årsager til, at vi kan suspendere leveringen af tjenesterne til dig. Vi kan blive nødt til at suspendere leveringen af tjenesterne til:

 1. håndtere tekniske problemer eller foretage mindre tekniske ændringer af tjenesterne;
 2. opdatere tjenesterne, så de afspejler ændringer i relevante love og lovkrav eller
 3. foretage ændringer af tjenesterne, som vi har givet dig besked om (se afsnit 19).

06 - Dine rettigheder, hvis vi suspenderer leveringen af tjenesterne. Vi kontakter dig på forhånd for at fortælle dig, at vi vil suspendere levering af tjenesterne, medmindre problemet er hastende eller i nødstilfælde. Du kan kontakte os for at afslutte servicekontrakten, hvis vi suspenderer eller fortæller dig, at vi vil suspendere levering af testtjenester i en periode på mere end ti (10) uger, og vi refunderer alle beløb, du har betalt på forhånd for tjenesterne.

07 - Vi kan også suspendere levering af tjenesterne, hvis du ikke betaler. Hvis du ikke betaler os for tjenesterne, når du skal (se afsnit 13.5), og du stadig ikke foretager betaling inden for fjorten (14) dage, hvor vi mindede dig om, at betalingen skal betales, kan vi suspendere levering af tjenesterne, indtil du har betalt os de udestående beløb. Vi kontakter dig for at fortælle dig, at vi suspenderer levering af tjenesterne.

16 - Dine rettigheder til at afslutte leveringsaftalen eller servicekontrakten

01 - Du kan altid afslutte din leveringsaftale eller servicekontrakt med os. Dine rettigheder, når du afslutter kontrakten, afhænger af, om der er noget galt med tjenesterne, hvordan vi klarer os, og hvornår du beslutte at opsige kontrakten:

 1. Hvis det, du har købt, er defekt eller forkert beskrevet, har du muligvis en juridisk ret til at afslutte kontrakten (eller få test-kittet udskiftet og/eller test-ydelserne genudført eller for at få nogle eller alle dine penge tilbage), se klausul 16.
 2. Hvis du vil afslutte kontrakten på grund af noget, vi har gjort eller har fortalt dig, at vi vil gøre, se afsnit 12.2;
 3. I alle andre tilfælde (hvis vi ikke er skyld, og der ikke er nogen ret til at skifte mening), se afsnit 16.4.

02 - Afslutning af leveringsaftalen eller servicekontrakten på grund af noget, vi har gjort eller kommer til at gøre. Hvis du afslutter en kontrakt af en af de grunde, der er angivet nedenfor, slutter kontrakten med det samme og vi refunderer dig fuldt ud for eventuelle tjenester, der ikke er leveret, og du kan også have krav på kompensation. Årsagerne er:

 1. vi har fortalt dig om en kommende ændring af tjenesterne eller disse vilkår, som du ikke accepterer (se klausul 19.2);
 2. hvor vi direkte leverer test-kittet, har vi fortalt dig om en fejl i prisen eller beskrivelsen af de tjenester, du har bestilt, og du ikke ønsker at fortsætte;
 3. der er en risiko for, at levering af tjenesterne kan blive betydeligt forsinket på grund af begivenheder uden for vores kontrol;
 4. vi har suspenderet levering af tjenesterne af tekniske årsager eller underretter dig om, at vi af tekniske årsager vil suspendere dem i hvert tilfælde i en periode på mere end ti (10) uger; eller
 5. du har en juridisk ret til at opsige kontrakten på grund af noget, vi har gjort forkert.

03 - Når du ikke har ret til at skifte mening. Du har ikke ret til at ændre mening med hensyn til:

 1. Test-analyser, når disse er gennemført, selvom fortrydelsesperioden stadig kører; og
 2. produkter, der er forseglet med henblik på sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, når forseglingen er fjernet efter at du har modtaget dem;

04 - Afslutning af servicekontrakten, hvor vi ikke er skyld, og der ikke er nogen ret til at skifte mening. Selvom vi ikke er skyld, og du ikke har ret til at ændre mening (se 16.1), kan du stadig afslutte kontrakten, før den er gennemført, men du skal muligvis betale os en erstatning. Hvis du vil opsige en kontrakt, før den er gennemført, hvor vi ikke er skyld, og du ikke har ændret mening, skal du bare kontakte os for at lade os vide det. Kontrakten ophører med det samme, og vi refunderer alle beløb, som du har betalt for ikke leverede testtjenester, men vi kan fratrække rimelig kompensation for de nettoomkostninger, vi vil afholde som følge af din afslutning af kontrakten.

17 - Hvordan afslutter du servicekontrakten med os

01 - Fortæl os, at du vil afslutte kontrakten. For at afslutte kontrakten med os, bedes du sende os en e-mail til support@unseenbio.com med emne "Annullering" . Angiv venligst dit navn, adresse, oplysninger om ordren og, hvor det er tilgængeligt, dit telefonnummer og e-mailadresse. Du kan ikke annullere din ordre ved at nægte at modtage varen eller undlade at afhente den uden at underrette os samtidig.

02 - For detaljer om returnering og refusion, se afsnit 18.

03 - Ret til at blive glemt. Hvis du vil have dine prøver og data fjernet fra vores systemer, skal du kontakte os via e-mail på support@unseenbio.com med emnet: "GDPR: Ret til sletning" . Vi vil derefter starte processen, der vil resultere i fjernelse af dine prøver og data fra vores systemer. Du vil blive informeret via e-mail om, at denne proces er blevet udført på dine vegne.

18 - Vores politik for refusion

01 - Hvor lang tid har jeg til at mening? Din ret til at annullere en ordre til dig begynder den dag, vi sender dig en e-mail for at bekræfte, at vi accepterer din ordre og slutter fjorten (14) dage efter du modtager din ordre. Du kan også annullere din ordre på tjenester, der ikke inkluderer testsæt eller andre produkter inden for fjorten (14) dage efter din ordre. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i en ordre, men de leveres individuelt, løber fristen fra den dag, du modtager den sidste vare.

Fristen betyder, at du har 14 dage fra modtagelsen til at fortælle os, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en e-mail til support@unseenbio.com eller bruge den standardformular, der er vedlagt din ordrebekræftelse. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden at underrette os samtidig.

02 - Har jeg ret til refusion? Du kan når som helst returnere eller bytte varer, der er købt på unseenbio.dk og modtage en fuld refusion. I nogle tilfælde kan vi ikke tilbyde dig en refusion for dine produkter. Disse omfatter, men er ikke begrænset til;

 1. Der er gået mere end fjorten (14) dage siden din ordre blev leveret til dig.
 2. Vi er begyndt at analysere prøverne i dit test-kit; eller
 3. Du har brudt en forseglingen på produktet, f.eks. et prøverør fra et testsæt.

Hvis varerne har en reduceret værdi, og dette skyldes at du har anvendt det på en anden måde end det, der var tiltænkt med varens art, egenskaber og den måde, det fungerer på, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Det beløb, du kan få tilbage, afhænger af varens kommercielle værdi, og i nogle tilfælde kan det betyde, at du kun kan få forsendelsesomkostningerne tilbage. Hvis varen er forringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

03 - Returnering af produkter efter afslutning af kontrakten, hvor vi har leveret test-kittet. Hvor vi har leveret test-kittet, hvis du afslutter kontrakten af en eller anden grund, efter at vi har accepteret din ordre, skal du returnere produkterne til os, selvom disse er blevet åbnet. Du skal sikre, at varen er pakket ordentligt ind, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken / varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor kvittering samt ethvert & forsendelsesnummer. Du skal sende test-kittet tilbage til os på

Unseen Bio
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Danmark.

Venligst e-mail os på support@unsenbio.com med ordet 'Return' i emnelinjen for en returlabel. Hvis du udøver din ret til at ændre mening, skal du sende eller levere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at annullere dit køb.

04 - Du skal betale omkostningerne ved at returnere et test-kit til os. Medmindre en af undtagelserne nedenfor forekommer (klausul 18.5), er test-kittet leveret til den adresse, du har givet os, og er i dit ansvar fra det tidspunkt at den ankommer, indtil vi modtager den tilbage fra dig (se afsnit 14.5). Hvis du har til hensigt at sende et eller flere produkter tilbage til os for at modtage en refusion for den pris, der er betalt for disse produkter, er du ansvarlig for betalingen af eventuelle udgifter til porto, der påløber ved returnering af dem.

05 - Hvornår betaler vi omkostningerne ved returnering. Vi betaler omkostningerne ved returnering:

a. hvis test-kittet er defekt eller forkert beskrevet eller
b. hvis du afslutter kontrakten, fordi vi har fortalt dig om en kommende ændring af tjenesterne eller disse vilkår, en fejl i prisfastsættelse eller beskrivelse, forsinket levering på grund af begivenheder uden for vores kontrol, eller fordi du har en juridisk ret til at gøre det som et resultat af noget, vi har gjort forkert.

06 - Under alle andre omstændigheder (herunder hvor du udøver din ret til at ændre mening) skal du betale omkostningerne ved returnering. Vi kan kræve, at du fremlægger bevis for dine omkostninger ved returnering ved at fremlægge kopier af kvitteringer.

07 - Sådan refunderer vi til dig. Vi refunderer dig den pris, du har betalt for test-analyser eksklusive dine returneringsomkostninger, medmindre et af betingelserne i afsnit 18.5 (a) og (b) gælder. Vi foretager en sådan refusion ved hjælp af den samme metode, som du brugte til betaling.

08 - Hvornår foretages din tilbagebetaling. Vi refunderer dig hurtigst muligt. Hvis du udøver din ret til at ændre mening, så:

 1. Hvis vi har leveret test-kittet, og hvis test-kittet er blevet sendt eller modtaget af dig, vil refusionen ske inden for tredive (30) dage fra den dag, hvor vi modtager testsættet tilbage fra dig eller fra den dag, hvor du via dokumentation kan vise at du har sendt test-kittet retur til os. For information om, hvordan du returnerer test-kittet til os, se afsnit 18.3; eller
 2. I alle andre tilfælde vil din refusion blive foretaget inden for tredive (30) dage efter, at du fortalte os, at du har ændret mening.

Varen skal returneres til:
Unseen Bio
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Vi accepterer kun pakker, der sendes direkte til adressen.
Du kan også annullere købet ved at underrette os og aflevere det personligt på ovenstående adresse - dog kun efter forudgående aftale.

09 - Fortæl os, at du har ændret mening. Hvis du har ændret mening, send os en e-mail på support@unseenbio.com , med ordet 'Refund 'som emnelinje. Angiv dit navn, din adresse, oplysninger om ordren og, hvor det er tilgængeligt, dit telefonnummer og e-mailadresse

10 - Ud over dine rettigheder i denne klausul kan du have yderligere rettigheder i henhold til gældende lov

19 - Vores rettigheder til at foretage ændringer

01 - Mindre ændringer af tjenesterne. Vi kan ændre tjenesterne:

 1. at afspejle ændringer i relevante love og regulatoriske krav og
 2. at gennemføre mindre tekniske justeringer og forbedringer, som ikke påvirker din brug af tjenesterne.

02 - Mere væsentlige ændringer af tjenesterne. Hvis vi foretager mere væsentlige ændringer af tjenesterne, vil vi gøre en rimelig indsats for at underrette dig. Ved at bruge Unseen Bio Services forstår du, at der kan opstå ændringer i vores vilkår og betingelser. Du forstår ved at acceptere disse vilkår og betingelser, at tjenesten kan ændre sig over tid. Ved at fortsætte med at bruge denne service accepterer du ændringer foretaget i denne service.

03 - Ændringer af disse vilkår. Unseen Bio kan fra tid til anden foretage ændringer af disse vilkår og betingelser for at afspejle ændringer i vores tjenester, teknologi, kommerciel praksis, adfærd, vores forretning og den måde, brugerne bruger vores Services og gældende love og regler. Når disse ændringer foretages, vil Unseen Bio lave en ny kopi af disse vilkår og betingelser tilgængelig på sit website og i apps med henvisning til de berørte tjenester. Unseen Bio vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om væsentlige ændringer af disse vilkår og betingelser. Du anerkender og accepterer, at hvis du bruger tjenesterne efter den dato, hvor disse vilkår og betingelser er ændret, vil Unseen Bio behandle din brug som accept af de opdaterede vilkår og betingelser.

20 - Vores rettigheder til at afslutte kontrakten

01 - Vi kan afslutte kontrakten, hvis du bryder den. Vi kan når som helst afslutte kontrakten ved at skrive til dig, hvis:

02 - du foretager ikke nogen betaling til os, når den forfalder, og du forsat ikke betaler inden for fjorten (14) dage efter, at vi mindede dig om, at betalingen skal betales;

03 - du tillader os ikke inden for rimelig tid at levere test-kittet til dig;

04 - du returnerer ikke dine prøver til os inden for den tidsfrist, der er angivet i vejledningen, der fulgte med test-kittet;

05 - du overtræder nogen af vilkårene i afsnit 24, eller Unseen Bio har mistanke om, at du har overtrådt vilkårene i afsnit 24. I så fald har Unseen Bio ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte fremtidig brug af tjenesterne.

21 - Hvis der er et problem med tjenesterne - klager

01 - Hvordan fortæller du os om problemer. Vi tager klager meget alvorligt. I tilfælde af problemer eller mangler med vores produkt kan du klage inden for 24 måneder fra levering via e-mail til support@unseenbio.com ved hjælp af emnelinjen" Klage ". Beskriv problemet eller defekten i detaljer for at minimere svartiden. Hvis klagen er berettiget, refunderer Unseen Bio omkostningerne.

02 - Din forpligtelse til at returnere afviste produkter. Hvis vi har leveret et test-kit, skal du sende det tilbage til os, hvis du ønsker at udnytte din ret til at afvise test-kittet. Du skal sikre, at varen er pakket ordentligt ind, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken / varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor mailkvittering samt ethvert & forsendelsesnummer.

03 - Klageret Hvis du som forbruger ønsker at klage over dit køb, bedes du kontakte support@unseenbio.com . Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Hvis du bor i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/ odr

22 - Vores ansvar for tab eller skade påført dig

01 - Vi er ansvarlige over for dig for forudsigelige tab og skade forårsaget af os. Hvis vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du lider, og som er et forudsigeligt resultat af vores brud på dette kontrakt eller vores undladelse af at bruge rimelig omhu og dygtighed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der ikke kan forudses. Tab eller skade kan forudses, hvis enten det er indlysende, at det vil ske, eller hvis vi på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, vidste, at det kunne ske, for eksempel hvis du diskuterede det med os under salgsprocessen.

02 - Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab og skader forårsaget af din misligholdelse af denne kontrakt. Vi er ikke ansvarlige for tab og skader forårsaget af:

 1. din undladelse af at holde din adgangskode eller kontodetaljer sikre;
 2. din manglende overholdelse af instruktionerne, der fulgte med test-kittet; eller
 3. du foretager ændringer i din livsstil, ændrer din medicin eller andre ændringer i sammenhæng med dine resultater uden først at konsultere din læge eller andet sundhedspersonale.

03 - Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller forsømmelse af vores medarbejdere, agenter eller underleverandører; for bedrageri eller bedragerisk vildledning eller for brud på dine juridiske rettigheder i forbindelse med tjenesterne.

04 - Vi hæfter ikke for virksomhedstab. Vi leverer kun tjenesterne til privat og privat brug. Hvis du bruger tjenesterne til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsmæssige formål, har vi intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretninger, forretningsafbrydelser eller tab af forretningsmuligheder.

23 - Andre vigtige termer

01 - Vi kan overdrage denne aftale til en anden. Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Vi kontakter dig for at give dig besked, hvis vi planlægger at gøre dette og for at bekræfte, hvad der vil ske med nogen af dine personlige data eller prøver, der er lagret på tidspunktet for opgaven. Hvis du er utilfreds med opgaven, kan du kontakte os for at afslutte kontrakten inden for fjorten (14) dage efter, at vi fortalte dig det, og vi refunderer dig alle betalinger, du har foretaget på forhånd for tjenester, der ikke er leveret.

02 - Du har brug for vores samtykke til at overdrage dine rettigheder til en anden. Du må kun overdrage dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, hvis vi accepterer dette skriftligt.

03 - Ingen andre har nogen rettigheder i henhold til denne kontrakt (undtagen en person, du giver din garanti videre til). Denne kontrakt er mellem dig og os. Ingen anden person har nogen rettigheder til at håndhæve nogen af dens vilkår.

04 - Hvis en domstol finder, at en del af denne kontrakt er ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil resten fortsætte i kraft. Hver klausul i disse vilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende klausuler i fuld kraft og virkning.

05 - Selvom vi forsinker håndhævelsen af denne kontrakt, kan vi stadig håndhæve den senere. Hvis vi ikke straks insisterer på, at du gør noget, du er forpligtet til at gøre i henhold til disse vilkår, eller hvis vi forsinker at tage skridt imod dig i forhold til din misligholdelse af denne kontrakt, betyder det ikke, at du ikke behøver at gøre disse ting, og det vil ikke forhindre os i at træffe foranstaltninger mod dig på et senere tidspunkt. For eksempel, hvis du går glip af en betaling, og vi ikke jagter dig, men vi fortsætter med at levere tjenesterne, kan vi stadig kræve, at du foretager betalingen på et senere tidspunkt.

06 - Hvilke love gælder for denne kontrakt, og hvor du kan anlægge sag. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lov, og parterne underkaster sig de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion til at anlægge sag vedrørende disse vilkår og betingelser.

24 - Forbudt adfærd

01 - Du accepterer ikke at bruge tjenesterne på en ulovlig måde på nogen måde, der kan skade eller forstyrre levering af tjenesterne til nogen personer. Du accepterer også ikke at få adgang til oplysninger, som du ikke eksplicit har tilladelse til at få adgang til via tjenesterne.

02 - Desuden accepterer du udtrykkeligt ikke at bruge tjenesterne som følger:

 1. på en måde, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser, retningslinjer fra Unseen Bio eller gældende lov;
 2. krænker immaterielle rettigheder for Unseen Bio eller andre;
 3. overføre, uploade, downloade, dele eller poste oplysninger eller indhold på en ulovlig måde;
 4. sende, poste eller dele enhver uopfordret eller uautoriseret reklame, 'spam', 'junk mail', 'pyramidespil', 'kædebreve' eller enhver anden form for opfordring, der er uautoriseret;
 5. bruge tjenesterne til kommercielle eller forretningsmæssige formål, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Unseen Bio ;.
 6. poste, sende eller dele unøjagtigt, ærekrænkende, diskriminerende, uanstændigt, chokerende, hadefuldt, truende eller på anden måde upassende brugerindhold, eller personlige klager eller tvister;
 7. leje, sælge, lease, låne eller handle adgang til Tjenesten eller relaterede data;
 8. chikanere, misbruge, skade eller forstyrre en anden persons privatliv;
 9. bruge oplysninger opnået fra tjenesterne til at identificere eller kontakte andre brugere, undtagen når de bruger funktioner i tjenesterne, der er designet til at lette en sådan kontakt;
 10. forårsage skade på mindreårige;
 11. transmittere, uploade, downloade, dele eller sende noget, der indeholder softwarevirus, orme eller anden skadelig kode eller forstyrrer tjenesterne;
 12. deltage i 'framing', 'mirroring' eller på anden måde simulere websitetets udseende eller funktion;
 13. skjule oprindelsen af indhold, der deles via tjenesterne ved manipulation af overskrifter, identifikationer eller andet;
 14. deltage i identitetstyveri, efterligne enhver person eller misrepræsentation af din tilknytning til Unseen Bio eller en anden person;
 15. tilsidesætte eller forsøge at tilsidesætte og sikkerhedsfunktioner i tjenesterne; eller
 16. Forstyrre driften af eller lægge en urimelig belastning på tjenesterne enten direkte eller gennem vores leverandører eller overtræde gældende vilkår, politikker eller regler, der gælder for vores leverandører;

03 - I tilfælde af at du overtræder dette afsnit, har Unseen Bio ret til at suspendere eller afslutte din konto eller adgang til tjenesterne efter eget skøn uden yderligere forpligtelse til at give dig adgang til tjenesterne i fremtiden.

25 - Eksportkontrol og gældende love og regler

01 - Du accepterer, at du vil overholde alle gældende love og regler i din brug af tjenesterne og specifikt, at du ikke overtræder gældende eksportkontrolregler.

02 - Derudover accepterer du, at du ikke vil gøre noget, der ville få Unseen Bio til at overtræde sådanne love, regulativer eller regler.

26 - Oplysninger sendt via tjenesten

01 - Unseen Bio kontrollerer ikke noget af det brugeruploadede indhold, der er lagt ud via tjenesten. Unseen Bio garanterer ikke nøjagtigheden eller kvaliteten af noget brugeruploadet indhold (herunder dit bruger-indhold) eller andet udenfor indhold ikke leveret af Unseen Bio. Du anerkender, at brug af tjenesterne kan udsætte dig for stødende og usømmeligt indhold. Under ingen omstændigheder kan Unseen Bio gøres ansvarlig for uploadet indhold (inklusive dit bruger-indhold) eller eksternt indhold, herunder fejl i sådant indhold, tab eller skade som følge af det indhold, der er lagt ud eller delt via tjenesten.

02 - Unseen Bio forbeholder sig retten til at fjerne brugeruploadet indhold af en eller anden grund. Du forstår, at Unseen Bio har ret, men ikke pligt, til at gennemgå, ændre, screnne eller afvise indhold (herunder bruger-indhold), der er tilgængelig via tjenesterne. Unseen Bio og dets designere har ret til at fjerne alt indhold, der overtræder vilkårene og betingelserne efter Unseen Bio's eget skøn. Du accepterer at evaluere og forstå alle de risici, der er forbundet med indholdsbrug, herunder indholdets nøjagtighed eller nytteværdi.

27 - Afkald på immaterielle rettigheder

01 - Du anerkender hermed, at du som følge af at levere en afføringsprøve, får dine genetiske oplysninger analyseret, får adgang til dine genetiske oplysninger eller dele selvrapporterede oplysninger eller bruger-indhold, ikke modtager nogen kompensation for forskning eller kommercielle produkter, der kan udvikles. I DEN GÆLDENDE TILLADELSE UNDER GÆLDENDE LOV AFGIVER DU OG FRASKRIVER ALLE RETTIGHEDER, I ALLE PRODUKTER, DER KAN UDVIKLES AF USEEN BIO ELLER TREDJEPART, DER BRUGER DINE GENETISKE OPLYSNINGER ELLER SELVRAPPORTERET INFORMATION.

02 - Du giver hermed afkald på immateriel rettigheder til ethvert bruger-indhold, genetiske oplysninger eller selvrapporterede oplysninger, som du nu eller på et hvilket som helst tidspunkt kan have krav på i henhold til kapitel IV i Copyright Designs and Patents Act 1988 eller lignende lovbestemmelser i enhver jurisdiktion, herunder (men uden begrænsning) retten til at blive identificeret, retten til integritet og retten mod falsk tilskrivning og accepterer ikke at indlede, støtte, opretholde eller tillade enhver handling eller påstand om, at enhver behandling, udnyttelse eller brug af sådanne værker eller andet materiale krænker dine immaterielle rettigheder.

28 - Skadesløsholdelse

01 - Du accepterer, at du vil holde Unseen Bio og dets ejere, medarbejdere, kontrakttagere, agenter, partnere, efterfølgere og deres tilknyttede selskabers skadesløsholdelse og uskadelige ansvar for skader, ansvar eller krav (herunder advokatsalærer) fra eller kan tilskrives din overtrædelse nogen del af disse vilkår og betingelser.

02 - Hvis du har givet Unseen Bio en afføringsprøve, vil du holde, forsvare og holde Unseen Bio harmløse, dets ejere, medarbejdere, kontraktagere, agenter, partnere, efterfølgere og tildelinger og deres tilknyttede selskaber fra enhver skade, ansvar, eller krav (herunder advokatgebyrer) fra din brug af tjenesterne eller offentliggørelse af oplysninger opnået fra den genetiske analyse af dit spyt og/eller prøve, analysen af dine genetiske oplysninger eller andre tredjepartstjenester eller resultater fra tredjepart tilføjelser, der tilbydes i fremtiden. Desuden accepterer du også at holde Unseen Bio, dets medarbejdere, kontraktagere, efterfølgere skadesløs og overdrager ethvert ansvar som følge af din videregivelse af dine genetiske og/eller selvrapporterede oplysninger til tredjemand.

03 - Du accepterer at holde Unseen Bio og dets ejere, medarbejdere, kontrakttagere, agenter, partnere, efterfølgere og deres tilknyttede selskabers skadesløsholdelse, forsvar og holde dem uskadelige fra eventuelle skader, ansvar eller krav (herunder advokatsalærer) af en tredjepart fra dit brugerindhold, der er indsendt eller delt via tjenesten, din brug af tjenesten, din serviceforbindelse, overtrædelse af dine vilkår og betingelser eller andre krænkelser.

29 - Videresalg eller overdragelse af service

01 - Bortset fra i henhold til Unseen Bio's begrænsede licens eller en anden aftale accepterer du ikke at distribuere, offentliggøre, kopiere, oprette, sælge eller dele eller alle tjenesterne, brug af tjenesterne eller adgang til tjenesterne til kommercielle formål.

02 - Unseen Bio tjenester skal leveres og købes via en godkendt kilde. Hvis du sælger eller køber din service uden tilladelse fra Unseen Bio, via en ikke -godkendt tredjepart eller har modtaget sættet som en gave, forbeholder Unseen Bio sig retten til at afvise behandlingen af prøver og/eller udsendelse af rapporter.

03 - Ved køb foretaget via en ikke -godkendt tredjepart er købsaftalen mellem sælger og køber. Unseen Bio er ikke ansvarlig for eventuelle tvister vedrørende prisfastsættelse, betaling, transaktioner eller levering og vil under ingen omstændigheder udstede refusioner eller udskiftninger. Hvis det viser sig at være et uautoriseret tredjepartskøb eller gave, kan Unseen Bio acceptere at behandle din prøve efter eget skøn, og du accepterer disse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitikken. Den oprindelige købsaftale forbliver imidlertid mellem køber og sælger. Derfor, hvis der af en eller anden grund søges refusion efter behandling, vil dette ikke blive respekteret.

04 - Hvis du ønsker at give tjenesterne som en gave Unseen Bio godkender i øjeblikket følgende procedure: Du køber et gavekort via vores website eller app. Modtageren af denne gave bruger derefter gavekortkoden til bestillingen af et kit. Som en del af denne ordre opretter modtageren sin egen brugerkonto med Unseen Bio.

05 - Ikke at følge proceduren beskrevet ovenfor ved at videregive test-kittet eller nogen af dets komponenter, er ikke godkendt. Hvis det opdages, forbeholder Unseen Bio sig retten til at afvise behandlingen af prøver og/eller udsendelse af rapporter og har ret til at suspendere eller opsige din personlige konto og afvise nuværende og fremtidige tjenester til dig, hvis du bliver holdt i strid med disse vilkår og betingelser.

30 - Erklæring om anvendelsesgrænser og opbevaringspraksis

01 - Du forstår, at Unseen Bio kan fastsætte praksis og anvendelsesgrænser for tjenesterne. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, det maksimale antal gange, du kan få adgang til tjenesterne i hver periode, det maksimale antal dage, hvor dine personlige data, genetiske oplysninger og selvrapporterede oplysninger og bruger-indhold bevares af tjenesten, og den maksimale tilladte diskplads på Unseen Bio's dataservere med hensyn til din konto. Du forstår og accepterer, at Unseen Bio ikke er ansvarlig for tab af nogen af dine data, herunder bruger-indhold, selvrapporteret indhold eller genetiske oplysninger på grund af en funktionsfejl på dets dataservere eller sletning i overensstemmelse med gældende brugsgrænser eller lagringspraksis, der gælder for Services, herunder dets datalagringspolitik. Du skal også forstå, at Unseen Bio til enhver tid har ret til at ændre disse anvendelsesgrænser og opbevaringspraksis i henhold til gældende lov.

31 - Opsigelse

01 - Du kan opsige din aftale med Unseen Bio ved at underrette os skriftligt.

02 - Unseen Bio kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig samt tilbagekalde din adgangskode og opsige din konto, hvis:

 1. du overtræder disse vilkår og betingelser eller handler på en måde, der viser, at du ikke kan overholde vilkårene og betingelserne;
 2. en af vores leverandører af tjenesterne opsiger sit forhold til Unseen Bio eller stopper med at tilbyde tjenesterne til dig;
 3. Unseen Bio planlægger ikke længere at levere tjenester til brugere i dit bopælsland eller hvor du bruger tjenesterne;
 4. efter Unseen Bio's opfattelse er tjenesten ikke længere kommercielt levedygtig;
 5. Unseen Bio formoder, at du er involveret i ulovlig eller svigagtig aktivitet (og forbeholder sig også retten til at rapportere sådan aktivitet til lovhåndhævelse);
 6. Unseen Bio er forpligtet til at gøre det ved lov.

03 - Du må ikke længere have adgang til tjenesterne efter afslutningen af disse vilkår og betingelser. Unseen Bio er ikke ansvarlig over for dig eller tredjemand for at afslutte servicebrug.

32 - Vilkår og betingelser overlever

01 - En opsigelse af vilkårene eller en brugerkonto vil ikke påvirke dine eksisterende forpligtelser over for Unseen Bio, og det vil heller ikke påvirke nogen rettigheder eller retsmidler for de parter, der er opstået indtil opsigelsen.

02 - Klausul 7, 9, 10, 22, 23, 28, 31, 34, 35 og 36 overlever opsigelsen af disse vilkår og betingelser. Enhver anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der udtrykkeligt eller implicit har til formål at træde i kraft eller fortsætte i kraft på eller efter ophør af disse vilkår og betingelser, forbliver i fuld kraft.

01 - Unseen Bio leverer tjenester, og andre tredjeparter kan også levere links til andre websites og videnskabelige ressourcer på Internettet. Unseen Bio har ingen kontrol over disse websites og ressourcer. Du forstår og accepterer, at Unseen Bio ikke kan holdes ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tab forårsaget af eller i forbindelse med brugen af dette indhold, der kan være tilgængeligt via links til sådanne tredjeparts websites og indhold.

34 - Unseen Bios immaterielle rettigheder

01 - Du forstår, accepterer og anerkender hermed, at Unseen Bio og/eller dets licensgivere er ejer af alle immaterielle rettigheder i tjenesterne. Undtagen som godkendt af Unseen Bio eller tilladt i henhold til gældende lov, må du ikke ændre, sælge, distribuere, reverse-engineering eller oprette afledte værker af vores immaterielle rettigheder eller oplysninger, der findes på tjenesterne. Du har ikke ret til at bruge software downloadet via tjenesterne uden først at acceptere den gældende slutbrugerlicensaftale. Du accepterer ikke at fjerne, ændre eller skjule nogen copyright, varemærker, servicemærker eller andre meddelelser om rettigheder, der er inkorporeret i eller ledsager tjenesterne.

02 - Du anerkender, at i det omfang du modtager eller får adgang til ikke -offentlige eller fortrolige oplysninger vedrørende Unseen Bio eller en anden tredjepart som følge af adgang til tjenesterne, kan du ikke videregive disse oplysninger uden vores forudgående skriftlige samtykke eller samtykke fra den relevante tredjepart.

03 - Unseen Biometrics ApS, Unseen Bio og andre Unseen Bio logoer, domænenavne, produkter og servicenavne er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Unseen Bio (‘Unseen Bio Mærker’). Det er ikke tilladt at bruge nogen af de Unseen Bio mærker, forsøge at sikre rettigheder, der til forveksling ligner Unseen Bio mærker eller foreslå en tilknytning til Unseen Bio, uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når du bruger tjenesterne, må du heller ikke bruge tredjemands varemærker uden vores forudgående skriftlige samtykke.

04-For enhver software, der tilhører os eller vores licensgivere, der ikke har en separat slutbrugerlicensaftale, giver Unseen Bio dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlicensierbar ret til at bruge softwaren på din computer eller mobilenhed udelukkende med det formål at få adgang til tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du har ikke tilladelse til at få adgang til tjenesterne ved hjælp af uautoriseret software.

05-Ved at indsende bruger-indhold til Unseen Bio giver du hermed Unseen Bio og dets tilknyttede virksomheder, underlicenshavere og efterfølgere og tildeler en ikke-eksklusiv, evig, royaltyfri, uigenkaldelig, verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, tilpasse, oversætte , ændre, publicerer, offentliggøre, offentligt udføre, vise og distribuere og bruger-indhold.

06 - Du er ejer af dine genetiske oplysninger og selvrapporterede oplysninger. Du giver hermed Unseen Bio og dets tilknyttede virksomheder, underlicenshavere og efterfølgere og tildeler en ikke-eksklusiv, evig, royaltyfri, uigenkaldelig, verdensomspændende licens til at bruge, oversætte, analysere og tilpasse dine aggregerede og uidentificerbar genetiske oplysninger og egen-rapporteret information med det formål at levere og forbedre tjenesterne.

35 - Ansvarsfraskrivelse

01 - Selvom Unseen Bio accepterer at levere tjenesterne med rimelig dygtighed og omhu, gælder følgende ansvarsfraskrivelser:

 1. Da vores tjenester er tilgængelige online eller via telekommunikationsnetværk, kan Unseen Bio ikke garantere, at din adgang til tjenesterne vil være uafbrudt, pålidelig, fejlfri, vil opfylde dine forventninger, eller at enhver kommunikation foretaget via websites eller appen vil være sikker. Derfor kan Unseen Bio ikke påtage sig ansvar for tab, skader eller ulemper, der opstår som følge af manglende evne til at bruge vores tjenester, bruge oplysninger på vores websites eller apps eller databrud i det maksimale omfang i henhold til gældende lov.
 2. Vi er ikke ansvarlige for krav fremsat af tredjepart, som følge af din brug af vores websites eller apps eller overtrædelse af disse vilkår og betingelser.
 3. Vi kan ikke garantere, at vores tjenester er fri for virus eller anden ondsindet kode, og vi påtager os intet ansvar i tilfælde af, at din computer, software eller data er beskadiget. Du rådes til at sikkerhedskopiere alle dine data uafhængigt og tage sikkerhedsforanstaltninger, herunder installation af antivirus-software.
 4. Vi har ikke en forpligtelse til at kontrollere identiteten af brugerne af tjenesterne og har derfor intet ansvar i tilfælde af skader eller misbrug af dine data på grund af identitetstyveri.
 5. Selvom vi skal bruge rimelige bestræbelser på at fjerne bruger-indhold, der overtræder vores vilkår og betingelser, kan vi ikke kontrollere uploadet bruger-indhold eller tage ansvar for brugernes adfærd eller bruger-indhold, de uploader.
 6. Vi påtager os ikke ansvar for nogen af dine handlinger som følge af brugen af vores tjenester. Du er ansvarlig for at passe på, når du giver tredjemand adgang til dine personlige data, genetiske oplysninger og selvrapporterede oplysninger.
 7. Garantier og retsmidler i disse vilkår og betingelser er i det maksimale omfang, der er tilladt af gældende lov, eksklusive og i stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, udtrykkelige, underforståede eller lovbestemte, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti eller vilkår og betingelser for salgbarhed, nøjagtighed, egnethed til et bestemt formål eller tilfredsstillende kvalitet og tilsidesættelse, som alle i det maksimalt tilladte omfang af gældende lov udtrykkeligt fraskriver sig Unseen Bio.

36 - Ansvarsbegrænsning

01 - I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Unseen Bio og dets tilknyttede selskaber, direktører, konsulenter, agenter, underentreprenører eller ansatte ikke ansvarlige for tilfældige, særlige, straffende, indirekte eller følgeskader af nogen art, eller for eventuelle tabte overskud, tabte indtægter og tab af forretningsmuligheder, uanset om Unseen Bio var klar over eller burde have været opmærksom på muligheden for disse skader, og om det samme opstår i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller på anden måde. Det samlede ansvar for Unseen Bio og dets associerede selskaber, direktører, konsulenter, agenter, underentreprenører eller ansatte for eller i forbindelse med tab eller skade, du måtte lide (uanset om det er på grund af kontraktbrud, tort (herunder uagtsomhed) eller på anden måde) i henhold til eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser må ikke overstige det største af de beløb, der skal betales eller betales af dig i de 12 måneder forud for datoen for den begivenhed, som ansvaret opstår for.

02 - Medmindre det skyldes vores uagtsomhed, er Unseen Bio ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af:

 1. din undladelse af at holde dine bruger -id eller adgangskodeoplysninger fortrolige eller sikre;
 2. din ageren på grundlag af oplysninger modtaget ved hjælp af tjenesterne;
 3. handlinger eller undladelser heraf fra tredjepart, der anvender tjenesterne;
 4. uautoriseret adgang, tab eller ændring af dine genetiske oplysninger, selvrapporterede oplysninger eller bruger-indhold;
 5. omkostningerne ved substituerede varer eller tjenester, du har købt som følge af oplysninger eller varer modtaget via vores tjenester.

03 - Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser på nogen måde ansvaret for Unseen Bio eller dets direktører, konsulenter, agenter, underentreprenører og ansatte for:

 1. død eller personskade forårsaget af uagtsomhed hos Unseen Bio, dets direktører, konsulenter, agenter, underentreprenører eller ansatte;
 2. svig eller svigagtig forkert fremstilling eller
 3. ethvert andet ansvar, der ikke kan ekskluderes eller begrænses ved lov.

37 - Meddelelser

01 - Meddelelser i henhold til disse vilkår og betingelser kan sendes til vores e-mail på support@unseenbio.com og den sidst kendte e-mailadresse, der er knyttet til dit bruger-id. Meddelelser via e -mail anses for at være modtaget på tidspunktet for transmissionen, medmindre e-mailen er underrettet om, at den ikke er leveret.

02 - Meddelelser kan også leveres til din sidst kendte adresse eller til vores adresse herunder, og hvis den sendes med frankeret post, anses det for at være modtaget kl. 9 på den femte hverdag efter udsendelse.

Ring til os